Home

Społeczność Chrześcijańska w Działdowie

Kościół istnieje, aby przybliżać ludzi do Chrystusa! Naszym zadaniem jest: Przyjmować wszystkich, by poznawali Jezusa i stawali się członkami Bożej rodziny, przygotowywać wierzących do dojrzałości na podobieństwo Chrystusa oraz przemieniać świat służąc swoimi darami i opowiadając o Bogu, aby tym wszystkim wywyższyć Jego Imię.

Słowo od Pastora

Przybliżając ludzi do Boga, zmieniamy rzeczywistość!

Jako Kościół jesteśmy blisko Ciebie! Chcemy być Ci pomocni w Twoich poszukiwaniach Boga
i w poznawaniu Go. Sami doświadczyliśmy Jego ratunku, i dlatego naszym gorącym pragnieniem jest, aby jak najwiecej osób doświadczyło również tego wspaniałego uczucia bycia kochanym przez Niego!

 

Chcesz wiedzieć, w co wierzymy?

Nasza działalność

Jesteśmy aktywni i widoczni. Nasza działalność to nie tylko niedzielne nabożeństwa, ale o wiele, wiele więcej!

Nabożeństwa niedzielne

Każdej niedzieli gromadzimy się, aby wspólnie oddać Bogu cześć, uczestniczyć w Komunii oraz słuchać Słowa Bożego. Dołącz do nas:

Grupa biblijna

Niedziela nie jest jedynym dniem, kiedy wsłuchujemy się w Słowo Boże. Każdego czwartku spotykamy się, aby zagłębiać się w skrupulatne rozważanie Pisma Świętego.

Kościół Uliczny

Jesteśmy również poza murami budynku, aby głosić Ewangelię, kolportować darmowe egzemplarze Pisma Świętego, oraz karmić potrzebujacych. Stoimy pod Ratuszem w co drugą sobotę.

Kurs biblijny

Oferujemy również - zarówno indywidualnie, jak i w małych grupach - możliwość skorzystania z Kursu Biblijnego "Odkrycia", który zaznajamia z biblijnym chrześcijaństwem. Kurs jest dostępny również online.

Dusz - pasterstwo

Czyli, szerokopojęte poradnictwo chrześcijańskie. Jeśli potrzebujesz rozmowy, porady czy wsparcia duchowego, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Oferujemy spotkania na żywo i online. Zapraszamy do kontaktu.

Praca z dziećmi

Kościół to również najmłodsi, którym chcemy poświęcić należną im uwagę. Podczas naszych nabożeństw dzieci mają swoje zajęcia Szkoły Niedzielnej. Poza tym prowadzimy punkt katechetyczny oraz organizujemy zimą oraz latem różne aktywności dla dzieci - w tym półkolonie.

Liderzy Kościoła.

Arek Kotlewski

Pastor Przełożony

Janusz Rogalski

Starszy Kościoła

Mariusz Sowiński

Starszy Kościoła

Jak zostać ZBAWIONY?

Podstawowe pytanie, które musisz sobie zadać, brzmi: "Czy mam pewność, że jestem zbawiony(a)?" Jeśli nie masz pewności, to zadaj sobie kolejne pytanie: "Jak mogę zostać zbawiony(a)?" 

Poniższe cztery kroki pozwolą ułatwić Ci zrozumienie sensu potrzeby wiecznego ratunku
i podjęcia decyzji pełnego przekonania pójścia za Bogiem.

BÓG CIĘ KOCHA Rzymian 5,8

"Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł."

MÓJ GRZECH ODDZIELA MNIE OD NIEGO Izajasza 59,2

"Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem; wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha."

JEZUS UMARŁ ZA MINE I List Jana 4,9-10

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

CZY PÓJDĘ ZA JEZUSEM? Rzymian 10,9

"Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie."

  Znajdź nas

  Nasze spotkania niedzielne i czwartkowe odbywają się w budynku Centum Aktywności Organizacji Pozarządowych. Nie posiadamy jeszcze swojego budynku, więc wynajmujemy ten, przy Zamkowej 6.

  Skontaktuj się z nami!

  Jeśli masz jakieś pytania dotyczące wiary chrześcijańskiej lub naszego Kościoła, chcesz porozmawiać lub wesprzeć nasze działania, zachęcamy do kontaktu.

   

  Telefon: 661 541 823
  Mail: pastorkotlewski@gmail.com
  Facebook: https://www.facebook.com/kosciolchrystusowydzialdowo
  Konto bankowe: 29 1600 1462 1822 8435 5000 0001 (SWIFT: PPABPLPK  |  Tytuł: „Ofiara na cele kultu religijnego”)

  Zostańmy znajomymi

  Będziemy zaszczyceni mogąc pozostać z Tobą w kontakcie.
  Jeśli nurtują Cię jakieś pytania, lub chcesz dowiedzieć się o nas czegoś więcej, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

  O Nas

  Organizacyjnie, nasza Społeczność należy do nurtu protestanckiego ewangelikalizmu. Zalicza się do nich również m.in. baptystów, ewangelicznych chrześcijan, zielonoświątkowców. Kościoły tej grupy, nazywane ewangelicznymi albo ewangelikalnymi, akcentują autorytet Pisma Świętego, odkupienie człowieka przez śmierć Chrystusa na krzyżu, potrzebę osobistego nawrócenia – duchowego odrodzenia, czego potwierdzeniem jest chrzest przez zanurzenie. Wymaga to świadomej decyzji, wyboru, dlatego też stawiamy na świadomą decyzję dotyczącą drogi wiary i osobistego zaangażowania w życie lokalnego zboru. To ludzie, wywodzący się z różnych środowisk, którzy przeżyli nawrócenie i przyłączyli się do Kościoła. W rejestrze Kościołów i innych związków wyznaniowych MSWiA Kościół Chrystusowy figuruje w dz. A poz. 24. A poz. 24, gdzie został wpisany dnia 1 lutego 1990 roku, natomiast w Polsce istniej już blisko 100 lat. Siedziba władz Kościoła znajduje się w Warszawie, a Prezbiterem naczelnym jest pastor W. Andrzej Bajeński

  WIERNI BOGU. PRZYJAŹNI LUDZIOM. ODDANI EWANGELII.

  Kościół Chrystusowy w Działdowie