Deklaracja jedności pastorów

Ostatnio nasz Kościół przyłączył się do ogólnopolskiej inicjatywy znanej jako: „Deklaracja jedności i współpracy Pastorów i Starszych Kościołów Chrześcijańskich w Polsce”.
Pomysł uznajemy za jak najbardziej dobry, pożyteczny i potrzebny w naszym środowisku ewangelikalnym – i mamy nadzieję, że przyniesie dobre owoce dla chwały Bożego Królestwa.

Oto treść „Deklaracji”:

1. Nasza deklaracja współpracy jest wyrazem jedności w Chrystusie, realizowanej w mocy i miłości Ducha Świętego. Nasza jedność oparta na treści Słowa Bożego uniemożliwia więc bliską współpracę z tymi, którzy pragną poprzez szeroko rozumianą ekumenię budować jedność z tymi, którzy nie uznają autorytetu Bożego Słowa za ostateczny.
2. Naszym pragnieniem i zarazem celem jest usadowienie naszego nauczania i życia, a także funkcjonowania naszych społeczności na Biblii, czyli Słowie Bożym.
3. Pragniemy żyć, pracować i służyć w zgodzie z przesłaniem Biblii, a to z kolei zachęca nas, abyśmy zarówno w naszym osobistym
życiu, jak też w życiu naszych kościołów kładli nieustanny nacisk na wynikającą wprost z Biblii etykę i moralność.
4. Nie uzurpujemy sobie prawa do jedynie właściwego rozumienia Słowa Bożego, nie zgadzamy się jednak na progresywną rewizję znanych i uznanych od dwudziestu wieków biblijnych doktryn.
5. W miłości i uniżeniu pragniemy traktować tych wszystkich, którzy w jakimkolwiek stopniu nie zgodzą się z naszą wspólną deklaracją, a jeśli będą to ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa, to będziemy traktowali ich jak braci w wierze.

Nasza deklaracja jest dobrowolnym zobowiązaniem, wynikającym wprost z potrzeby miłości do Jezusa i świadectwa chrześcijańskiej jedności,
a podpis pod nią mogą złożyć wszyscy pastorzy, starsi zborów, przełożeni zborów, którzy gotowi są do bliskiej i pełnej miłości współpracy w dziele budowy i rozwoju Kościoła Jezusa Chrystusa w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *