Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

Organizacyjnie, nasza Społeczność należy do nurtu protestanckiego ewangelikalizmu. Zalicza się do nich również m.in. baptystów, ewangelicznych chrześcijan, zielonoświątkowców. Kościoły tej grupy, nazywane ewangelicznymi albo ewangelikalnymi, akcentują autorytet Pisma Świętego, odkupienie człowieka przez śmierć Chrystusa na krzyżu, potrzebę osobistego nawrócenia – duchowego odrodzenia, czego potwierdzeniem jest chrzest przez zanurzenie. Wymaga to świadomej decyzji, wyboru, dlatego też stawiamy na świadomą decyzję dotyczącą drogi wiary i osobistego zaangażowania w życie lokalnego zboru. To ludzie, wywodzący się z różnych środowisk, którzy przeżyli nawrócenie i przyłączyli się do Kościoła. W rejestrze Kościołów i innych związków wyznaniowych MSWiA Kościół Chrystusowy figuruje w dz. A poz. 24. A poz. 24, gdzie został wpisany dnia 1 lutego 1990 roku, natomiast w Polsce istniej już blisko 100 lat. Siedziba władz Kościoła znajduje się w Warszawie, a Prezbiterem naczelnym jest pastor W. Andrzej Bajeński